CD52 monoklonaalisia vasta-aineita

 
Monoklonaalisia vasta-aineita käytetään immunoterapiaan tuotetaan keinotekoisesti solukloonin näin ollen koostua yhdestä tyypin immunoglobuliinia. Ne on suunnattu spesifisiä antigeenejä ja sitoutuvat antigeeneihin muodostaen kompleksin. Kompleksi voidaan tunnistaa ja tuhonnut fagosyyttien tai käyttää muihin diagnostisiin tarkoituksiin.

Luonnolliset vasta-aineet ovat proteiineja, tekemät B-lymfosyyttien vastauksena antigeenejä. Kukin B-solu tekee vain yhden tyyppistä vasta-ainetta. Terapeuttisia tarkoituksia varten huomattavan määrän tietyn vasta-aineen on tarpeen. Nämä saadaan viljelmästä, joka antaa yhden tyyppistä vasta-aineen, joita kutsutaan monoklonaalisia vasta-aineita.

CD52 antigeenit ovat läsnä lymfosyytteihin. CD52 monoklonaalisia vasta-aineet sitoutuvat CD52-antigeenien ja saada aikaan komplementin ja vasta-aineesta riippuva soluvälitteinen sytotoksisuus. CD52 monoklonaalisia vasta-aineita käytetään hoitamaan potilaita, joilla krooninen lymfaattinen leukemia (B-KLL).

Sairaudet, jotka liittyvät CD52 monoklonaalisia vasta-aineita